Fundament til Classica pavillon

Så oprandt endelig dagen vi havde set frem til! Den nye Classica pavillon skulle sættes op i vores have, og vi har glædet os meget til at se hvordan den vil tage sig ud i haven.

Michael fra Classica kom med alle delene til pavillonen i en lille lastbil, og vi var klar til at hjælpe så meget til som vi kunne. Det gjorde ikke så meget, at det var første gang vi var med til en opstilling af en Classica pavillon, for Michael har over 20 års erfaring i produktion og opstilling af Classica pavillonerne, så vi var i trygge hænder!

Jeg har valgt at dele opstillingen af pavillonen op i flere indlæg, og dette kommer, som det står i overskriften, til at handle om fundamentet til pavillonen.

Billedet her nedenfor viser fundamentet, hvor det er delvist samlet. Det er lavet i 5x10cm trykimprægneret træ, og de 12 dele til CL12 pavillonen her, er samlet af kraftige aluminiumsvinkler skruet i med rustfrie skruer. Michael havde lavet lidt forarbejde hjemmefra ved at de nederste dele af selve aluminiums-skelettet var skruet på. Hvis man bestiller pavillonen uden montage skal du selv skrue dette på, men det er ikke svært.

Fundamentet delvis samlet
Delvis samlet fundament

Næste billede viser hvor fundamentet er helt samlet og klar til at blive brugt som skabelon til at måle hvor beton-rørene skal graves ned. Fundamentet skal sikres grundigt mod kraftig blæst, og derfor graves der 7 betonrør til CL12 pavillonen hvor fundamentet fastgøres til. Der bruges 16 rør til CL16 og 20 rør til CL20 pavillonerne.

Fundament til Classica pavillon CL12 helt samlet
Fundamentet er her helt samlet

Billedet nedenfor viser hvordan der markeres hvor hullerne til betonrørene skal graves.

Markering af hvor betonrør til fundament skal sættes
Det markeres hvor hullerne til betonrørene skal graves

Herefter graves hullerne, og for at gøre det let for os selv, blev hullerne gravet (boret) med et motoriseret pælebor. Da vi bor på sandjord tog det ikke mere end få minutter inden de 7 huller var klar.

Hullerne til betonrørene blev hurtigt gravet
Her er det næstsidste hul til betonrørene ved at blive gjort klar

Rørene sættes ned i hullerne og de placeres omhyggeligt i samme højde. Vi ville gerne have gulvet i pavillonen i samme højde som terrassen ved siden af, så det skulle der tages hensyn til da højden på rørene blev sat af.

Vigtigt at stampe godt omkring rørene til pavillonens fundament
Der stampes godt omkring betonrørene

Efter at rørene står solidt og i watter i forhold til hinanden fyldes de med beton. Herefter er der klart til at pavillonen kan gøres fast på rørene. Fundamentet placeres så det flugter med hæk og hus, og derefter presses et rustfri metalbånd ned i rørene også skrues fast til fundamentet. Så kan huset rejses!

Her skrues fundamentet fast til beslag i betonrørene
Her skrues fundamentet fast til beslag i betonrørene